Beste Eclair-feestvierder,

Het galabal 2018 is momenteel in volle voorbereiding.

Deze gaat door op zaterdag 24 februari op 't eilandje.

 

 Onze dank gaat ook uit naar volgende extra sponsors.

  

Bestuur Eclair